Polityka prywatności aplikacji “Budżet domowy”

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej “Budżet domowy”. Wydawcą aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google Play pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pawegio.homebudget jest PAWEGIO Paweł Gajda, ul. Gen. Grochowskiego 7/10, 05-500 Piaseczno.

Aplikacja wymaga zalogowania się kontem Google w celu pobrania i edycji danych w arkuszu Google Sheets. Dane z arkusza nie są przekazywane podmiotom trzecim ani gromadzone przez wydawcę aplikacji.

Aplikacja może gromadzić anonimowe dane z wykorzystaniem Google Analytics na temat aktywności w aplikacji (np. dane demograficzne czy czas spędzony na poszczególnych ekranach). Dane te gromadzone są dla celów analitycznych, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi.

Aplikacja monitoruje błędy występujące podczas działania aplikacji z wykorzystaniem platformy Firebase Crashlytics, gromadząc zanonimizowane raporty, które mają na celu poprawę jakości działania aplikacji.
Wszelkie wątpliwości dotyczące Polityki prywatności można kierować na adres e-mail: pawegio@gmail.com